Съобщения

До всички зрелостници от ЧПГЧО „ Езиков свят”
Драги ученици,
Напомняме, че сами заплащате здравните осигуровки от месец юли до
започване на работа или редовно обучение в университет.
За целта подавате в Национална агенция по приходите /НАП / Декларация
-Образец 7 , до 25 число на следващия месец и внасяте по представена от
НАП банкова сметка определената сума. За сведение размерът засега е 28.40
лв.
Важно !
Повече от три неплатени вноски водят до прекъсване на здравните права.
За повече информация отворете портала с е-услуги на НАП.