Частно основно училище “Езиков свят” с ранно чуждоезиково обучение и подготвителна група за I-ви клас

 • Училището има лиценз за откриване със заповед на министъра на МОМН   № РД14-74/15.06.2012 година.
  Телефон: 02/920-21-26, 0888602 769 – директор Василка Николова. (още…)

Частна профилирана гимназия с интензивно изучаване на чужди езици „Езиков свят“

 • ЧПГ „Езиков свят“ е профилирана езикова гимназия. Открита и лицензирана е със заповед № РД 1464 от 8 май 2000 г. на Министъра на образованието и науката към фондация „Езиков свят”. Носител е на първа награда на национален конкурс по испански език. Редовен член на Асоциацията на училищата с изучаване на японски език. Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и Оксфорд център. (още…)

Школа по математика и информатика

 • В школата всяко дете може успешно да се подготви за изпит по математика, да овладее практически техники за творческо мислене и да повиши интелекта си. Акценти на обучението в школата са:
  • Преодоляване на страха от математиката;
  • Подготовка на учениците за успешно полагане на изпити след 7 клас, за изпити за прием в СМГслед 4 клас и подготовка за Американски колеж;
  • Развитие на интелекта, практическото и творческо мислене на учениците. (още…)

Контакти


 • Местоположение
  ЧПГ “Езиков свят”
  Адрес: гр. София,
  район „Възраждане“,
  бул. Александър Стамболийски № 82, в сградата на Софийската техническа гимназия, ІІ етаж (срещу МОЛ – София)тел. (+359) 02 920 21 26
  GSM: (+359) 0888 60 27 69
  (+359) 0886 34 27 26
  e- mail: office@ezikovsviat.com. (още…)