Частно основно училище “Езиков свят” с ранно чуждоезиково обучение и подготвителна група за I-ви клас

 • Училището има лиценз за откриване със заповед на министъра на МОМН   № РД14-74/15.06.2012 година.
  Телефон: 02/920-21-26, 0888602 769 – директор Василка Николова. (още…)

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“

 • ЧПГЧО „Езиков свят“ е профилирана езикова гимназия. Открита и лицензирана е със заповед № РД 1464 от 8 май 2000 г. на Министъра на образованието и науката към фондация „Езиков свят”. Носител е на първа награда на национален конкурс по испански език. Редовен член на Асоциацията на училищата с изучаване на японски език. Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и Оксфорд център. (още…)

На вниманието на родителите

 • Приема ученици от V да VІІ клас в Частно основно училище „Езиков свят”

  • Приема ученици от VІІІ до ХІІ клас в Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят”
  • Пълняемостта на паралелките е от 2 до 12 ученици.
  • Приема ученици със специални образователни потребности (СОП)
  • Свободни места.

  (още…)

Контакти


 • Местоположение
  ЧПГЧО “Езиков свят”
  Адрес: гр. София,
  улица Триадица №5А, етаж 3
  тел. (+359) 02 920 21 26
  GSM: (+359) 0888 60 27 69
  (+359) 0886 34 27 26
  e- mail: office@ezikovsviat.com. (още…)