Частно основно училище “Езиков свят” с ранно чуждоезиково обучение и подготвителна група за I-ви клас

 • Училището има лиценз за откриване със заповед на министъра на МОМН   № РД14-74/15.06.2012 година.
  Телефон: 02/920-21-26, 0888602 769 – директор Василка Николова. (още…)

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“

 • ЧПГЧО „Езиков свят“ е профилирана езикова гимназия. Открита и лицензирана е със заповед № РД 1464 от 8 май 2000 г. на Министъра на образованието и науката към фондация „Езиков свят”. Носител е на първа награда на национален конкурс по испански език. Редовен член на Асоциацията на училищата с изучаване на японски език. Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и Оксфорд център. (още…)

На вниманието на родителите

 • Приема ученици от V да VІІ клас в Частно основно училище „Езиков свят”

  • Приема ученици от VІІІ до ХІІ клас в Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят”
  • Пълняемостта на паралелките е от 2 до 12 ученици.
  • Приема ученици със специални образователни потребности (СОП)
  • Свободни места.

  (още…)

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 • „Европейският съюз – A3 – Светът” е проект, одобрен от МОН, който се реализира от началото на учебната 2020/ 2021 г. в ЧПГЧО „Езиков свят”. Разработен е в 2 модула – „Легендите на България” и „Моят път през Европа” – за период от 4 години. Ръководител на проекта е Василка Николова, директор на училището.

  Целта на проекта е учениците да се запознаят с исторически обекти в България -Модул „Легендите на България”, и да знаят своите права и задължения като граждани на Европейския съюз – Модул „Моят път през Европа”.

  (още…)