Прием

 • За ЧОУ “Езиков свят”

  В училището се приемат ученици без конкурсен изпит.
  В подготвителната група и в началната степен се изучава английски език като първи, а от трети клас се въвежда втори чужд език по избор.

  За ЧПГ “Езиков свят”

  след 7-ми клас
  Първи месец април- подаване на документи и провеждане на :

   – тест по български език /за идващите от чужбина /

   – събеседване с кандидата

   – срок – от 10-ти  до 30 април

  Втори месец юни – след външното оценяване

   – с резултатите по един от двата предмета
   – срок – от 15-ти  до 30 юни

  Трети месец септември –– прием при наличие на обявени свободни места

   – срок – от 01-ви до 15-ти септември

  Необходими документи:

  1. удостоверение за завършен 7-ми клас
  2. удостоверение за преместване след 8 клас
  3. заявление по образец
  4. лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/

  след 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти клас
  – приемът се осъществява по документи:

   удостоверение за завършен клас
   удостоверение за преместване
   заявление по образец
   копие на личен картон, придружен с копие на учебен план
   копие на свидетелство за основно образование
   лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/

  – кандидатства се за единични свободни места след полагане на приравнителни изпити по чужд език, ако ученикът идва от училище с друг профил
  – предлага се обучение на индивидуална или
  самостоятелна форма
  – приемът се осъществява през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок през учебната година.