Дейности

 • За ЧОУ “Езиков свят”

  В училището се предлагат и провеждат разнообразни форми на обучение:

   изнасяне на часовете по  изобразително изкуство на пленери, посещения на  галерии, изложби
   изучаване на хореография – класически балет и характерни танци в извънкласни форми.
   запознаване с първите стъпки на компютърната анимация, адаптирана към възрастовите особености на учениците
   свързване на музикалното образование с прякото докосване до живата музика в концертната зала, опера, оперета
   изучаването на чужди езици  се осъществява и под формата на „разговорна реч“ с гледане и слушане на дискове и филми с подходяща тематика
   изнасяне на  образователния процес  и на извънкласните форми на зелено, бяло и синьо училище

  За ЧПГ “Езиков свят”

  училището организира курсове по:

   – чужд език,
   – български език и литература, математика,
   – компютърна подготовка,

  Иновативни форми на обучение:

   Освен традиционните начини за обучение са въведени Консултативно и Творческо обучение.

  Дейности:

   – културно-образователни изяви,
   – участие в международни проекти и програми,
   – екскурзии в страната и чужбина,
   – клубове по интереси,
   – възможност за избор на самостоятелна спортна програма.
   – разнообразни форми в и извън училище за развиване на речта по чужд език,
   – разширяване обучението по японски език чрез провеждане на чайна церемония, изучаване на географията, икономиката и традициите на Япония,
   – провеждат се вечери на чуждите езици, конкурси, спортни занимания, ритуали и др.
   – участие в български проекти и програми,
   – методически лаборатории.