Съобщения

До всички зрелостници от ЧПГЧО „ Езиков свят”
Драги ученици,
Напомняме, че сами заплащате здравните осигуровки от месец юли до
започване на работа или редовно обучение в университет.
За целта подавате в Национална агенция по приходите /НАП / Декларация
-Образец 7 , до 25 число на следващия месец и внасяте по представена от
НАП банкова сметка определената сума. За сведение размерът засега е 28.40
лв.
Важно !
Повече от три неплатени вноски водят до прекъсване на здравните права.
За повече информация отворете портала с е-услуги на НАП.

Ново Съобщение за всички родители

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че Дневният консултативен център за деца, юноши и родители стартира безплатна програма за развиване на родителската компетентност „К.Е Ш.?-Кой е шефът?” и набира желаещи родители да се включат. Местата са ограничени до 12 души. Програмата ще се провежда през 2023/2024 учебна година. Телефон за връзка 02 931 12 02 или 0877 26 98 58

Желаещите за участие могат да дойдат да се запознаем на 09.10.2023 г. от 17.00 ч. в ДКЦДЮР на адрес: бул. „Сливница” блок 212 /Сточна гара/.

Програмата е за родители на деца от 11 до 15 годишна възраст и се провежда една събота в месеца от 9.00 до 13.00 ч., начало: 14.10.2023 г. в ДКЦДЮР на адрес: бул. „Сливница” бл.212 /Сточна гара/. Темите на програмата са: Проблеми и очаквания; Нуждите на детето от безопасност, любов и свобода; Промяна на гледната точка: ресурси вместо проблеми; Контрол; граници, разпознаване и приемане на емоциите: Поощряване на детето за съдействие: Наказания и последствия; Решаване на проблеми и конфликти в семейството; Поощряване за самостоятелност; „Вписване” на детето в роли и освобождаването му от тях: Ефикасни поощрения и похвали;