Реализация

 

Реализация на нашите ученици

От окриването на училището до днес имаме 100% прием в чужди и български университети на нашите възпитаници:

– СУ “Климент Охридски” – Унгарска фиология, Културология, Бизнес администрация, Арменска фиология,

– Нов български университет – Право, Политология, Испанска фиология,

– Датски университет – Ботевград,

– Шефилдски университет в България,

-Варненски свободен университет,

– Великобритания – Право, Информационни технологии – Кембридж,

– Русия – Московски университет,

– САЩ – Психология, Спортна академия, Моден дизайн, Икономика,

– Германия – Външно-иконимически отношения, Немска фиология,

– Австрия – Икономика,

– УНСС – София,

– НСА – София,

– Технически университет – София ,

– НАТФИЗ – София,

– Франция – Хуманитарни науки.