На вниманието на родителите

 • Приема ученици от V да VІІ клас в Частно основно училище „Езиков свят”
 • Приема ученици от VІІІ до ХІІ клас в Частна профилирана гимназия „Езиков свят”
 • Пълняемостта на паралелките е от 2 до 12 ученици.
 • Приема ученици със специални образователни потребности (СОП)
 • Свобни места:

ЧОУ”Езиков свят”

 • V клас – новосформирана паралелка
 • VІ клас – 8 свободни места
 • VІІ клас – 6 свободни места

ЧПГ „Езиков свят”

 • VІІІ клас – 7 свободни места
 • ІХ клас – 6 свободни места
 • Х клас – 5 свободни места
 • ХІ клас – 4 свободни места
 • ХІІ клас – 6 свободни места

Редът и графикът за подаване на документи и прием на ученици е съгласно Правилници за дейността на  училищата.

За повече информация – тел. (+359) 02 920 21 26;

GSM (+359) 0888 60 27 69;    0896 61 97 72;    0896 61 65 22

e-mail :office@ezikovsviat.com

                                                                                    Василка Николова

                                                                        Директор на ЧОУ и ЧПГ „Езиков свят”