Документи

Учебни планове

Публикуван Документ
20.40.2023 PDF Icon Училищен учебен план за 6 клас.pdf
20.04.2023 PDF Icon Училищен учебен план за 7 клас.pdf
11.10.2022 PDF Icon Училищен учебен план за 8 клас.pdf
11.10.2022 PDF Icon Училищен учебен план за 9 клас.pdf
11.10.2022 PDF Icon Училищен учебен план за 10 клас.pdf
11.10.2022 PDF Icon Училищен учебен план за 11 клас.pdf
11.10.2022 PDF Icon Училищен учебен план за 12 клас.pdf

Етичен кодекс на училищната общност

11.10.2022 PDF Icon Етичен кодекс на училищната общност.pdf

Стратегия за развитие на ЧПГЧО Езиков свят

13.10.2022 PDF Icon Стратегия-за-развитие-на-ЧПГЧО-Езиков-свят-за-периода-2021-2025г.pdf

Правилник за дейноста на ЧПГЧО Езиков свят

14.10.2022 PDF Icon Правилник за дейноста на ЧПГЧО през 2022-2023г.pdf

План за квалификационна дейност

14.10.2022 PDF Icon План за квалификационна дейност за 2022-2023г.pdf

Годишен план на училището

14.10.2022 PDF Icon Годишен план на училището за учебната 2022-2023г.pdf

Заповед за форми на обучение

14.10.2022 PDF Icon Заповед за форми на обучение.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието

14.10.2022 PDF Icon Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf

Програма за превенция на ранното напускане на училище

17.10.2022 PDF Icon Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf

Училищен план за гражданско,здравно и др. образование

17.10.2022 PDF Icon Училищен план за гражданско,здравно и др. образование.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици от уязвими групи

19.10.2022 PDF Icon Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици от уязвими групи.pdf

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

19.10.2022 PDF Icon ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.pdf

БЛАНКИ

19.10.2022 PDF Icon БЛАНКИ.pdf